KALP DAMAR CERRAHISI
Kalp Damar Cerrahisi
Kardiyovasküler hastalıklar düzenli olarak Check-Up yaptıran kişilerde çok erken aşamalarda tespit edilebilir.

Cerrahi tedavi gerektiren kardiyovasküler hastalıklar için hastanelerimiz, en gelişmiş teknolojik araçları kullanarak hastalara en başarılı sonuçları vermektedir. Çalıştığımız hastanelerde deneyimli kardiyak anestezi ekibi ve tam donanımlı yoğun bakım ünitesi, ameliyatların başarı oranına önemli katkılarda bulunurken, ameliyat sonrası bakımda hasta konforu en üst düzeye çıkmaktadır.

HASTANELERİMİZDE YAPILAN KARDIYOVASKÜLER CERRAHİ PROSEDÜRLERİ

CGM Testi

ABI Testi

Radyal Anjiyografi

Koroner anjiyografi

Koroner By-Pass

Kalp Kapağı (Aort, Mitral, Triküspit ve Akciğer) onarım ve değişim ameliyatları

Kalp Kapak Cerrahisi

Aort Anevrizması Cerrahisi (Artan aort ve aort arkının anevrizmasının onarımı)

Sol Ventrikül Anevrizmasının Onarımı

Küçük insizyonlarda by-pass için arter ve venöz greftleme

Küçük İnsizyonlu Kardiyak Cerrahi

Kalp Tümörlerinin Çıkarılması

CVS - Periferik Damar Cerrahisi

İnme Cerrahisi

Minimal İnvaziv Kardiyovasküler Cerrahi

Varis Tedavisi