KULAK BURUN BOĞAZ
Kulak Burun Boğaz
Kulak, burun ve boğaz tedavileri sadece laboratuar, radyolojik ve ses testleri tamamlandıktan sonra gerçekleştilir. Ameliyathanelerimiz hastalarımıza en yüksek konforu sağlamak için gerekli tüm donanıma sahipken başarılı bir cerrahi sürece katkıda bulunurlar.

Hastanelerimizde kulak, burun ve boğaz hastalıkları için yapılan tedaviler :

1- Otoloji ve nörootoloji (kulağı ve beyni kapsayan hastalıklar).

- Orta kulak hastalığı: Akut ve kronik inflamasyon, orta kulak bağlantısı ve iç kulak kireçlenme (otoskleroz.)
- İç ve genel kulak hastalıkları: labirentit, vestibüler nöronit iç kulak iltihapları, Meniere hastalığı, iyi huylu paroksismal pozisyonel vertigo hastalığı.

2- Rinoloji ve Alerji (burun hastalıkları)

Kliniklerimiz hastalara burun kemiğinin eğriliği, burun polipleri ve kanserler, akut ve kronik sinüzit tedavisi ve soğuk, mevsimsel ve kronik alerjik burun hastalıkları gibi hastalıklar için tedaviler sunmaktadır.

3- Diş Hekimliği ve orofarenks Hastalığı: Oral enflamatuar, kistik ve tümör hastalıkları için tedavi sunuyoruz. Bademcikler ve burun eti iltihabı tedavisi. Horlama tedavisi ve nedenlerinin araştırılması.

4- Laringoloji: Ses telleri ve çevresindeki inflamasyon, ses teli nodülleri, gırtlak kanseri, konuşma bozuklukları gibi hastalıklar için tedavi sunuyoruz.

5- Baş Boyun Cerrahisi Hastalıkları:

Aşağıdaki gibi hastalıklar için tedavi sunuyoruz:

Tükürük bezlerinin iltihabı, tümör şişmesi, tiroid bezi problemleri, boyunda kitleler, tiroglosal kist ve sinüslerin tedavisi ve ağız, dil ve çene kanserleri .

6- Çene ve Yüz Plastik Cerrahisi: Rinoplasti, kepçe kulak estetiği uygulamaları. Üst ve alt çenedeki kırıkların düzeltilmesinde cerrahi uygulamalar.